Program

Programmet nedan uppdateras kontinuerligt och reserveras för eventuella förändringar.

Offentlig Administration är konferensen för dig som arbetar med administration inom offentlig sektor. Välkommen på två dagar fulla med inspiration, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

08:30-16:30

Program - Dag 1

.

Fika och registrering

08:30-09:10

Välkomna

.

Dagordningen presenteras av moderatorn. 

09:15-09:30

Moderator

.

De senaste åren har Christina mött tusentals människor som genomgående gett toppbetyg till en varm och personlig föreläsning om attityder och förhållningssätt. Arbetsglädje har tack vare henne blivit ett av de hetaste ämnena det senaste året.

09:30-11:00

Hur gör vi med arbetsglädjen?

Christina Stielli

Passa på att nätverka under pausen med kollegor från offentlig sektor och ta del av det värdefulla erfarenhetsutbytet som konferensen erbjuder.

11:00-11:30

Nätverkande med dina kollegor

.

Vi har varit med från tiden med de enskilda rummen med vanliga väggar, till rum med glasdörrar och glasväggar, till öppna kontor, både vanliga och s.k. flexibla. Och nu kommer det nya och senaste: Det aktivitetsbaserade arbetssättet. Hur påverkar det arbetsmiljön?

11:30-12:30

Aktivitetsbaserad ergonomi?

Jan-Erik Ståhl

Fika och lunch ingår i konferenspriset.

13:00-14:00

Nätverkande lunch

.

Välkommen att välja mellan flera olika seminarium. Separat anmälan skickas ut längre fram.

14:15-16:00

PARALLELLA SEMINARIUM DEL 1

.

Arbetar du med listor, tabeller, scheman eller stora datamängder i Excel? Med rätt kunskaper i Excel kan du genom olika automatiserade lösningar spara tid, bli effektivare och få mer gjort!

14:15-16:00

PS: Excel i offentlig sektor

Annika Thörnlund

Personlig effektivitet betyder inte ’spring snabbare’. Vi menar snarare tvärtom. I vår definition av effektivitet är produktion och produktionsförmåga i balans. Genom att planera, reflektera och fylla på energi får vi människor förmågan att prestera på topp

14:15-16:00

PS: Skickliga och effektiva medarbetare

Hillevi Cederberg

Beslut, gallring, överklagande, registrering, arkiv, allmänna handlingar, sekretess

14:15-16:00

PS: Handläggning och dokumentation

Katarina Bohm Hallkvist

Skillnader mellan din privata ekonomi och den du möts av på arbetet? Vi förklarar sammanhangen på ett enkelt och lättbegripligt sätt och ger dessutom några tips kring hur vi kan förenkla ekonomin och kanske rent av gilla den.

14:15-16:00

PS: Hur fungerar ekonomin i offentlig sektor?

Jonny Grönqvist

Hur känner vi igen beteendet? Vad ska man tänka på i mail och telefonsamtal? Hur kan du anpassa ditt bemötande?

14:15-16:00

PS: Rättshaveristiskt beteende, finns det i din organisation?

.

Passa på att nätverka under fikat med kollegor från offentlig sektor och ta del av det värdefulla erfarenhetsutbytet konferensen har att erbjuda.

14:15-16:00

Nätverka med dina kollegor

.

Moderator summerar och avslutar dagen. Välkomna till dag två!

16:00-16:15

Moderator

.

Offentlig Administration är konferensen för dig som arbetar med administration inom offentlig sektor. Välkommen på två dagar fulla med inspiration, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

08:30-16:00

Program - Dag 2

.

Fika och registrering

08:30-09:10

Välkomna

.

Dagordningen presenteras av moderatorn. 

09:15-09:30

Moderator

.

En inspirerande föreläsning med Marie Forssell som ger dig ideér och förslag på nya arbetssätt som bryter den ”onda” cirkeln av negativ stress.

09:30-10:30

Positiv eller negativ stress - går det att välja?

Marie Forssell

Passa på att nätverka under pausen med kollegor från offentlig sektor och ta del av det värdefulla erfarenhetsutbytet som konferensen erbjuder.

10:30-11:00

Nätverka med dina kollegor

.

Genom en bättre och effektiv ordning på dina mejl kan du faktiskt frigöra en timme om dagen som du kan lägga på viktiga uppgifter. Föreställ dig känslan av att gå hem med en tom inbox – det kan vi tillsammans uppnå! 

11:00-12:00

En tom inbox - så är det möjligt!

Monica Jaxelius

Fika och lunch ingår i konferenspriset.

13:00-14:00

Nätverkande lunch

.

Välkommen att välja mellan flera olika seminarium. Separat anmälan skickas ut längre fram.

14:15-16:00

PARALLELLA SEMINARIUM DEL 2

.

Skapa tydlighet i din roll och sätt tydliga gränser, förstå mer om arbetsminnet och träna på övertygande kommunikation 

14:15-16:00

PS: Hantera stress och planera egna arbetsflöden

Marie Forssell

I detta seminariet utforskar vi vad tillit är, hur nivån av tillit påverkar oss i arbetsgrupper och på vilket sätt självtillit bidrar till vår personliga effektivitet

14:15-16:00

PS: Tillitens betydelse för effektivitet

Jeanette Alfredsson

Oavsett om du leder möten, håller presentationer eller behöver hantera besvärliga situationer så är retoriken avgörande för hur du uppfattas. Här går vi igenom hur du ska förbereda, strukturera och välja rätt ord för rätt tillfälle.

14:15-16:00

PS: Goda råd inför lönesamtalet

Nina Buchaus

Vad är härskartekniker och hur kan dessa hänga ihop med makt och strukturer? Du får kunskap för att upptäcka och hantera negativa kommunikationssätt samt verktyg för att lära dig härskartekniker och motstrategier

14:15-16:00

PS: Lär dig hantera härskartekniker

Johanna Lundin

Hur ser resan ut från strategi fram till implementering, förvaltning och ytterligare utveckling av en lönerobot? Mer info inom kort

14:15-16:00

PS: Den digitala medarbetaren

.

Passa på att nätverka under pausen med kollegor från offentlig sektor och ta del av det värdefulla erfarenhetsutbytet som konferensen erbjuder.

14:15-16:00

Nätverka med dina kollegor

.

Tack för i år!

16:00

Slut för idag

.

Offentlig 

Administration 2020

VÄLKOMMEN TILL OFFENTLIGA UTBILDNINGARS MÖTESLPATS INOM ADMINISTRATION

Håll dig uppdaterad

OUSvartLilaSe.png